mIRC Operdesk Uyarı Remotesi

on !*:join:#Şikayet: if !$regex($site,/(Root|Admin|ircop|services|server|coadmin)/Si) { .timer 1 2 _kont $nick # }
alias _kont {
 if !$regex($nick($2,$1).pnick,/(%|@|&|~|\.)/) { 
  msg #Operdesk 0,4 UYARI : $2 Kanalına $+(",$1,") giriş yapmıştır, yardım bekliyor.
  msg #Operdesk :Online Olan Oper/Admin(ler) $regsubex($str(-,$nick(#OperDesk,0)),/./g, $iif(!$read(muaf.txt,w,$nick(#OperDesk,\n)),$chr(32) $nick(#OperDesk,\n) $chr(45))) Kullanıcı ile ilgilenin Lütfen.
 }
}
on *:text:*:#operdesk:{ 
 if $regex($1,/^[!.]muafekle$/Si) {
  if $read(muaf.txt,w,$2) { msg # Muaf liste'de ekli | return } 
  .write muaf.txt $2 
  msg # $2 Muafnick verisine eklendi. Muaf nick'ler: $regsubex($str(-,$lines(muaf.txt)),/./g, $read(muaf.txt,\n) $chr(45))
 }
 if $regex($1,/^[!.]muafs[ıiİ]l$/Si) {
  if !$read(muaf.txt,w,$2) { msg # Muaf liste'de ekli değil. | return } 
  .write $+(-,ds,$2) muaf.txt
  msg # $2 Muafnick verisine silindi.
 }
}

Bir cevap yazın